2009 Kalender
7 Mars: LBC Rushen – Lima
TBC
15-16 Maj: South Swedish Rally-Ljungby
TBC
14-15 Augusti: Snapphane rallyt-Hässleholms MK
18-19 September: Kolsva MS
10-11 Oktober: Bilam Trofén-Norrköpings MK
Slutresultatet kommer att räknas från fem av sju tävlingar.

Back for a second season!

Don't miss out on the action.

 

8888888880 0009
7
000